Sinds deze week is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Het is niet helemaal duidelijk of Wft-opleidingen onder deze nieuwe wet vallen. Verplicht of niet, werkgevers hebben weinig keus, denkt opleider Hoffelijk.

De nieuwe wet houdt in dat als scholing die noodzakelijk is voor de functie én de werkgever verplicht is die scholing aan te bieden op grond van de wet of de cao, de werkgever de scholing gratis moet verstrekken. En niet alleen de scholing zelf, maar ook de tijd die de werknemer erin stopt, komt voor rekening van de werkgever. Een studiekostenbeding met een terugbetalingsverplichting mag ook niet meer.

Vorige week berichtten wij dat nog niet helemaal duidelijk is of Wft-opleidingen onder deze nieuwe wet vallen. Immers: een Wft-examen is verplicht, maar je kan het examen ook afleggen zonder daarvoor een opleiding te volgen.

Edwin Deijs, directeur Relatiebeheer bij opleidingsinstituut Hoffelijk, stelt dat dit eigenlijk niet eens zo’n interessant onderscheid is. Verplicht of niet, werkgevers zullen de scholing wel gratis moeten aanbieden: “Ondanks dat Wft in beginsel niet direct onder de nieuwe wetgeving lijkt te vallen, zal deze wetgeving een belangrijke verschuiving geven in de ‘war for talent’. Het ontwikkelen van medewerkers – zeker waar het de noodzakelijke opleidingen betreft – wordt steeds meer gezien als vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarde. Als werkgever aankomen met ‘studeren in eigen tijd’ of een studiebeding in de overeenkomst, wordt door medewerkers die verschillende opties hebben, niet geaccepteerd.”

Hoffelijk heeft een whitepaper over de nieuwe wet geschreven: ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’.