Beleggen in grondstoffen was de laatste jaren niet populair. Toch zijn er redenen genoeg voor het beleggen in deze categorie. Lees de analyse over de kansen en risico’s van beleggen in grondstoffen van Jasper Haak en Maurice Kemper van Af Advisors.  

De grondstoffencategorie is één van de eerste alternatieve beleggingscategorieën die breed geaccepteerd werden in professionele portefeuilles vanwege het toenmalige aantrekkelijke risicogewogen rendement en de beperkte of negatieve correlatie met andere beleggingscategorieën. Daarnaast hebben grondstoffen traditioneel een positieve correlatie met inflatie als belangrijke component in de graadmeters voor het prijspeil. 

Prijsvorming 

De prijs van grondstoffen wordt beïnvloed door wijzigingen in vraag en aanbod. Grondstoffen zijn in principe schaars, immers niet onbeperkt verkrijgbaar. Vraag en aanbod hebben een grote impact. Daarbij worden marktprijzen beïnvloed door de groei van de wereldbevolking, economische groei, (over)productie en klimaatverandering. 

Producenten en afnemers van fysieke grondstoffen hebben belang bij een goed werkend systeem en transparante prijsvorming. Financiële marktpartijen, die geen fysieke grondstoffen willen bezitten, zoals zakenbanken, pensioenfondsen en verzekeraars, maken echter een steeds groter deel uit van de handel en bepalen daarmee in grote mate de prijsvorming. 

Beleggen in grondstoffen gebeurt overwegend met derivaten. Het is nou eenmaal niet praktisch om als belegger silo’s met grondstoffen aan te houden. De AFM heeft becijferd dat wereldwijd voor ruim 5.000 miljard euro aan fysieke grondstoffen wordt verhandeld en voor ongeveer 3.000 miljard euro aan derivaten. Initieel betroffen de derivaten voornamelijk futures, echter na aanscherping van de restricties voor beleggingsfondsen betreft het tegenwoordig vooral swaps. Een uitzondering wordt gevormd door enkele ETF’s die beleggen in goud en voor de waarde van de belegging ook daadwerkelijk goud in een kluis hebben liggen. 

Energie het grootste 

Grondstoffen zijn in te delen in vijf categorieën: energie, industriële metalen, landbouw, vee en edelmetalen. Indien handelsvolume als maatstaf wordt gehanteerd, dan is de categorie energie veruit de grootste. 

Lees het volledige artikel: 

https://www.iexprofs.nl/Nieuws/726859/AF-Advisors/Wie-durft-er-nog-te-beleggen-in-grondstoffen.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main1_home