“Hoe proportioneel is het om van eenpitters en kleine advieskantoren te eisen dat ze een Wwft-vragenlijst invullen, waar ze tijden mee bezig zijn en waarin ze tot in detail moeten aangeven hoe ze ervoor zorgen dat ze de wet naleven?”, vraagt Enno Wiertsema (Adfiz) zich in zijn blog af.

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Financieel adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen of die onder het Nationaal Regime vallen zijn gehouden aan naleving van de regels rondom witwassen. Met de uitvraag wil de AFM hier inzicht in krijgen.

Proportionaliteitsafwegingen
Dat het nodig is dat er regels zijn om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, stelt de Adfiz directeur niet ter discussie in zijn column. Wel de wijze waarop de vragenlijst wordt gepresenteerd en aan wie. Wiertsema: “Hoe proportioneel is het om van die ene adviseur in, pak ‘m beet, Appelscha, en die voornamelijk inwoners en plaatselijke middenstand tot zijn clientèle mag rekenen, te eisen dat hij bij elke uitkering aan de groenteboer tegenover hem nagaat of deze inmiddels niet in het UBO-register is opgenomen? En hoe proportioneel is het om van eenpitters en kantoren met een relatief klein team te eisen een Wwft vragenlijst in te vullen waar ze tijden mee bezig zijn en waarin ze tot in detail moeten aangeven hoe ze ervoor zorgen dat ze de wet naleven? Ik kan je vertellen, daar liggen ze wakker van, letterlijk!”

Lees het volledige artikel hier:
https://www.infinance.nl/artikel/witwasregels-drukken-klein-advieskantoor-de-markt-uit/?utm_source=InFinance&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2021-04-07