Beheerders van beleggingsinstellingen en -ondernemingen doen niet genoeg om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dit gaf de AFM aan op basis van een onderzoek naar transactiemonitoring en de Wwft-uitvraag in 2019. Uit beide onderzoeken blijkt dat er bij beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen qua Wwft ruimte voor verbetering is. Charco & Dique over de AFM uitspraken.

Beheerders van beleggingsinstellingen en -ondernemingen doen volgens de AFM onvoldoende om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

De AFM geeft ook aan dat verbetering mogelijk is op het gebied van de transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties. Zo is het vaak onduidelijk waarom een instelling een bepaalde transactie ongebruikelijk acht en worden deze transacties dikwijls niet direct gemeld. Veel onderzochte instellingen hanteren ook geen concrete en uitgebreide detectieregels voor het signaleren van mogelijke ongebruikelijke transacties, aldus de AFM.

De AFM merkt daarbij op dat uit onderzoek bij een zestal partijen blijkt dat de meeste van deze ondernemingen pas eind 2018 zijn begonnen met het inrichten van een (geautomatiseerd) transactiemonitoringssysteem. Ook wijzen deze onderzoeken uit dat het verplichte risicoprofiel van een cliënt vaak onvoldoende meegewogen wordt bij de transactiemonitoring en dat hierbij ook geen transactieprofiel van de cliënt wordt opgesteld.

Daarnaast blijkt uit de gegeven antwoorden bij Wwft-uitvragen onder een grotere groep ondernemingen dat slechts 20% van de beleggingsondernemingen en 29% van de beleggingsinstellingen beschikt over een (geautomatiseerd) systeem om de transacties van cliënten te monitoren.

De belangrijkste conclusie is dat het onderwerp Wwft en de naleving daarvan voor de AFM een belangrijk onderwerp van toezicht is én blijft. De AFM beperkt zich niet alleen tot het periodiek uitzetten van een marktbrede uitvraag, maar voert de laatste jaren ook onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken uit. Beheerders van beleggingsinstellingen en -ondernemingen dienen zich daarom goed te realiseren dat ook zij op enig moment object van onderzoek kunnen zijn.

Daarnaast is de aandacht die de AFM heeft voor het onderwerp Wwft ook een indicatie voor het belang dat zij hecht aan de verantwoordelijkheid van beleggingsinstellingen en -ondernemingen om ‘hun deel’ van de financiële sector schoon te houden op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Veel marktpartijen lijken zich onvoldoende te realiseren dat – naast banken – ook zij een ‘poortwachtersfunctie’ vervullen. Hoewel de risico’s op dit gebied bij beleggingsinstellingen en -ondernemingen waarschijnlijk lager zijn dan bij trust- of wisselkantoren, zijn ze toch in enige mate aanwezig.

Charco & Dique ziet dat bij (te) veel marktpartijen nog veel verbetering te realiseren is. Lees het hele artikel hier.