Digitalisering, compliance, wet- en regelgeving en consolidatie bepalen in toenemende mate het landschap van vermogensbeheer in 2019 en de komende jaren. De uitdagingen die uit deze trends voortvloeien leiden tot veranderingen in de markt van zelfstandige vermogensbeheerders. De politiek oefent via de marktautoriteiten druk uit op het vak, maar vooral technologische inno­vaties zorgen voor verandering. Dit leidt ertoe dat vooral voor kleinere vermogensbeheerders het vak, de bedrijfsvoering en de marktomstandigheden lastiger worden.

Vooral kleinere zelfstandige vermogensbeheerders beraden zich nu op hun positie en hun toekomst en verkennen voorzichtig de mogelijkheden van samenwerking, koop of verkoop. Er is nog geen sprake van een consolidatiegolf, wel van een toegenomen oriëntatie op samenwerking. Zal dit leiden tot een markt waarin minder spelers opereren? Dat kan dit leiden tot verschraling van het aanbod en dat is niet wenselijk of gunstig voor de consument.

De toenemende druk op fees en operations als gevolg van wet- en regelgeving heeft gevolgen voor de omvang van het beheerd vermogen van zelfstandige vermogensbeheerders. De inschatting is dat in circa 2025 beleggingsondernemingen 400 tot 500 miljoen euro aan assets under management moeten hebben als zij levensvatbaar willen blijven. Het is zaak om daar nu op voor te sorteren.

Druk op de fees betekent ook verheviging van de concurrentie. Er ontstaat daardoor ook meer transparantie in prijs en in de waarde die de vermogensbeheerder levert. Nieuwe toetreders, zoals fintech challengers, opereren veelal concurrerender. Dit  vraagt om meer zichtbaarheid van spelers in de markt, zowel richting klantrelaties als in online aanwezigheid (Google, LinkedIn). Onderdeel zijn van een ecoysteem – en ook op die manier de zichtbaarheid en vindbaarheid vergroten – is belangrijker dan ooit.

Als we kijken naar leeftijd en generaties, staat er een groep zelfstandige vermogensbeheerders op het punt om het stokje over te geven. De naderende pensioenleeftijd kan een reden zijn, maar ook de ergernis dat men te veel tijd besteedt aan administratie en compliance en te weinig tijd overhoudt voor klantcontact. Er dient zich – vroeg of laat – een nieuwe generatie vermogensbeheerders aan; een groep voor wie digitalisering minder geheimen heeft en voor wie online communicatie normaal is. Deze generatie staat bovendien op het punt om het vermogen van hun ouders – veelal ‘babyboomers’ – over te nemen.  Deze ‘wealth transfer’ biedt nieuwe mogelijkheden voor groei van de zelfstandige vermogensbeheerder van de toekomst.

De impact van fintech zorgt voor lagere toetredingsdrempels. Dat geldt zowel voor nieuwe technologiespelers in de markt als voor nieuwe, jonge consumenten of ondernemers die met een vaak lager vrij belegbaar vermogen aankloppen bij de zelfstandige vermogensbeheerder. Maar de grenzen tussen de disciplines in financiële dienstverlening vervagen snel. Zelfstandige vermogensbeheerders, assetmanagers, wealth managers, robo-adviseurs, private bankers en ‘gewone’ bankiers vechten om de aandacht van de klant. Hoe de toekomst eruitziet weet niemand. Wat wel zeker is: spelers met een sterke propositie, een grote (merk)zichtbaarheid, een waardevol klantenbestand en inzicht in data en data-analyse hebben een voorsprong op de concurrentie.