Je bent niet de enige financieel professional die opziet tegen het Wft-PE-examen en het examen voor zich uitschuift. Maar langer wachten is geen optie, want het einde van deze PE-periode is dichtbij.  

Wie zijn Wft-diploma heeft behaald vóór 1 april 2019 of voor deze datum zijn adviesbevoegdheid heeft verlengd, moet vóór 1 april 2022 een Wft-PE-examen doen om de adviesbevoegdheid tot 1 april 2025 geldig te houden.  

Op de site van NIBE-SVV staat een stappenplan voor de juiste keuzes bij je Wft-PE-voorbereiding:
https://www.nibesvv.nl/nibesvv-nieuws/wft-en-wft-pe/zie-je-op-tegen-het-wft-pe-examen.html 

NIBE-SVV docente Coby-Wilma van Essen heeft tips voor een goede examenvoorbereiding: ‘Net als bij de initiële Wft-examens heb je ook bij de PE-examens vragen die te maken hebben met vaardigheden en competenties. Het lastige bij deze vragen is dat je als deelnemer echt je praktijk buiten beschouwing moet laten. Je kunt een PE-examen echt niet alleen op routine doen.’