Amsterdam, 23 oktober 2018 Om tegemoet te komen aan de behoeften van een groeiende groep beleggers die hun beleggingen voor de lange termijn in lijn willen brengen met hun waarden, introduceert BlackRock een nieuwe reeks duurzame ETF’s (Exchange Traded Funds), ESG-modelportefeuilles en nieuwe analyse- en rapportagetools.

Vier jaar geleden introduceerde BlackRock als eerste in Europa een reeks Core-fondsen, om het beleggers gemakkelijker te maken een slim opgebouwde, evenwichtige kernportefeuille met lage kosten samen te stellen. De zes nieuwe Sustainable Core ETF’s bouwen verder op deze succesvolle aanpak door het vaststellen van een nieuwe standaard voor toegang tot beleggingen. Ze vormen een aanvulling op de bestaande 15 UCITS ESG-ETF’s van iShares.

Philipp Hildebrand, Vice Chairman van BlackRock, zegt over de nieuwe fondsenreeks: “Het is overduidelijk dat steeds meer beleggers willen dat hun beleggingen aansluiten bij hun normen en waarden. Meer transparantie over het ESG profiel (milieu, maatschappelijke prestaties en ondernemingsbeleid) van hun portefeuilles biedt beleggers meer inzicht in blootstelling aan de risico’s en het potentieel in samenhang met die ESG-factoren. Ondernemingen met een sterke ESG-score zijn doorgaans veerkrachtiger, wat ertoe geleid heeft dat in de beleggingswereld een verschuiving plaatsvindt van “waarom?” naar
“waarom niet?”, als het om de keuze voor duurzame beleggingen gaat.”

De nieuwe iShares Sustainable Core reeks

De Sustainable Core fondsenreeks bestaat uit zes nieuwe ESG-ETF’s die MSCI-indices volgen met een screening op controversiële wapens, kernwapens, civiele vuurwapens, tabak, ondernemingen die de principes van het Global Compact van de verenigde naties schenden, steenkool en teerzanden. De nieuwe fondsen geven beleggers die deze activiteiten uit hun portefeuille willen weren, bredere mogelijkheden om dit te bereiken met eenvoudige, toegankelijke instrumenten, met dezelfde kosten als meer traditionele kernbeleggingen.

Fondsnaam Ticker Total Expense Ratio
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF SAWD 20 bp
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF SAJP 20 bp
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF SAEM 18 bp
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF SAEU 12 bp
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF SAUM 12 bp
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF SASU 7 bp

Stephen Cohen, hoofd van iShares EMEA bij BlackRock, voegt toe: “Europese beleggers letten er steeds meer op of ze ‘waar voor hun geld’ krijgen, terwijl ze tegelijkertijd ook over betere technologie en instrumenten kunnen beschikken, zodat ze meer inzicht hebben in de manier waarop hun portefeuilles aansluiten bij hun doelstellingen. De nieuwe iShares Sustainable Core reeks maakt duurzaam beleggen net zo gemakkelijk als ‘gewoon’ beleggen. Het zijn net zulke eenvoudige bouwstenen als de eerder geïntroduceerde iShares Core ETF’s. Daarmee bieden we beleggers, in onze ogen, een uitstekend middel om duurzame beleggingen een plaats te geven in hun kernportefeuille.”

Baer Pettit, voorzitter van MSCI: “We zien een groeiende vraag onder vermogensbezitters en vermogensbeheerders naar uitsluitingen op basis van ESG criteria die hen in staat stellen hun beleggingsportefeuilles efficiënt te beheren. Deze lancering ligt aan de basis van MSCI’s toewijding om het evoluerende regelgevende kader te monitoren en innovatieve indexoplossingen te bieden die het volledige spectrum van beleggerstrends en -behoeften bestrijken. In dit geval heeft MSCI een kant-en-klare index met ESG uitsluitingen gecreëerd die gemakkelijk te gebruiken en te implementeren is voor onze klanten.

ESG-modellen en data-tools bieden stevige basis voor ESG-beleggingen

BlackRock technologie maakt het ook mogelijk om het ‘ofwel/of’ patroon van duurzaam beleggen te doorbreken met nieuwe verbeteringen in ESG-gegevens, portefeuilleopbouw en risico-evaluatie-instrumenten:

  • Transparante ESG-informatie op comom beleggers meer inzicht te geven in de ESG-scores, de koolstof-voetafdruk en maatschappelijke betrokkenheid van de ondernemingen waarin ze beleggen. We beginnen vandaag met de 30 ETF’s van de nieuwe Sustainable Core reeks en de reeds bestaande iShares Core fondsen, en zullen de ESG-informatie in de loop van het jaar naar andere fondsen uitbreiden. Dit maakt deel uit van een bedrijfsbreed initiatief om de toegang tot ESG-gegevens en inzichten op het gebied van duurzaamheid voor klanten en onze beleggingsprocessen wereldwijd uit te breiden.
  • BlackRock introduceert vijf strategische ESG-modelportefeuilles met uiteenlopende risicoprofielen, die financieel adviseurs en vermogensbeheerders kunnen gebruiken om met UCITS iShares ETF’s portefeuilles voor hun cliënten op te bouwen.
  • BlackRock’s Aladdin biedt tot slot ESG-analyse en -rapportage op portefeuilleniveau, om beleggers met ESG-scores en duidelijke cijfers over de invloed die deze op het totale rendement van de portefeuille hebben, meer inzicht te bieden in de risico’s en het potentieel van hun beleggingen.

Omslagpunt duurzaam beleggen

BlackRock verwacht dat het vermogen dat belegd is in ESG-ETF’s, de komende tien jaar zeer snel zal stijgen, als gevolg van de toenemende belangstelling van particuliere beleggers en de aanhoudend sterke vraag van institutionele beleggers. Volgens de prognose van BlackRock zullen de beleggingen in ESG-ETF’s tussen nu en 2028 naar verwachting stijgen van USD 25 miljard naar meer dan USD 400 miljard. Door de snelle groei van ESG-ETF’s zal het aandeel van ETF’s in de totale ESG-beleggingen (ETF’s en beleggingsfondsen samen) in diezelfde periode stijgen van 3% naar 21% in 2028.