De impact van deglobalisering en reshoring op aandelen wereldwijd

Naam spreker: Siegfried Kok – Senior Portfolio Manager OBAM N.V.

Ronde: 4

Momenteel maakt de wereld bijzondere geo-politieke en economische ontwikkelingen mee. Hard oplopende inflatie met als gevolg sterk en snel stijgende rentes, sprake van mogelijke recessiescenarios, oplaaiende en voortwoekerende militaire conflicten en bovenal een assertief en zelfbewust China. Dit kan verregaande gevolgen hebben op economische machtsverhoudingen en wereldwijde handel. Waar globalisering jarenlang het toverwoord was en voor velen economische voorspoed heeft gebracht,  merken wij nu een tegenovergestelde ontwikkeling opgang komen. Deglobalisering, het vormen van nieuwe machtsblokken en zelfs protectionisme lijkt de kop op te steken. Reshoring lijkt de trend te worden dit kan uiteraard veel gevolgen hebben beleggers. In de OBAM workshop zal onze Senior Portfolio Manager, Siegfried Kok, onze visie op deze ontwikkelingen uiteenzetten.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!