Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen. In totaal hebben ze €503 miljard (per 30 september 2021) aan ons toevertrouwd.

Al onze cliënten hebben financiële behoeften en doelstellingen en wij zien het als onze taak om alles in het werk te stellen om die wensen te vervullen.

Wereldwijd actief. Ons team van 2.000 professionals verspreid over de hele wereld stelt zich ten doel onze cliënten op succesvolle wijze van dienst te zijn. Onze expertise is zowel breed als diep dankzij de wereldwijde visie en inzichten van ruim 450beleggingsprofessionals over alle belangrijke beleggingscategorieën en markten. Onze cliënten hebben de keuze uit een uiteenlopend aanbod van beleggingsstrategieën en we zijn in staat om oplossingen te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de individuele behoeften van iedere cliënt.

Gepassioneerd onderzoek. Geen enkele beslissing wordt ongefundeerd genomen: iedere belegging is onderbouwd met de intensieve research van 190 analisten die erop gebrand zijn originele en bruikbare inzichten met onze portefeuillebeheerders te delen en te bespreken. Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een zwaarwegende factor in ons beleggingsproces. We hebben daarom onze eigen tools ontwikkeld die de basis vormen van een degelijke MVB-methode en een aangescherpt analyseproces. We gebruiken deze inzichten vervolgens om nóg betere beleggingsbeslissingen voor onze cliënten te kunnen nemen.

Gericht op de toekomst. Ons onafhankelijke Investment Consultancy & Oversight-team kan aan de hand van de vijf P’s – in Nederlandse vertaling Product, Plan, Proces, Prestatieverwachtingen en Personeel – garant staan voor de integriteit en blijvende verbetering van een beleggingsstrategie. Het team gaat met onze portefeuillebeheerders om de tafel zitten – om hun prestaties te beoordelen, hun besluitvorming te bespreken en hun processen te analyseren. Met de vijf P’s kan het team nagaan of de aanpak nog aansluit bij de doelstellingen van onze cliënten en zoekt het voortdurend naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor al onze cliënten hebben we maar één enkele boodschap: uw succes is onze prioriteit.