Natixis Investment Managers bedient financiële professionals met inzichtelijke manieren om portefeuilles samen te stellen. Gedreven door de expertise van meer dan 20 gespecialiseerde investmentmanagers wereldwijd passen wij Active Thinking® toe. Daarmee leveren wij proactieve oplossingen die cliënten helpen om betere resultaten te behalen in alle markten. Natixis IM behoort tot ‘s werelds grootste assetmanagers met assets under management van USD 908,9 miljard.


Verslag webinar: Asian Corporate Bonds – a value diversifier with clear triggers going forward


Tijdens dit Natixis-webinar interviewt Han Dieperink de lead portfoliomanager EM Corporate Bond
Funds van Loomis Sayles, Elisabeth Colleran, over de impact van COVID-19 op de Aziatische creditmarkten. Zij gaan samen in op de fundamentals en de defaultverwachtingen in dit segment. Ook bespreken ze de mogelijkheden voor beleggers om te profiteren van de huidige dislocaties in de Aziatische markt en de diversificatie die Aziatische obligaties binnen een vastrentende portefeuille kunnen bieden.

Han Dieperink: “De buitenlandse belangstelling voor vastrentende waarden in Azië blijft toenemen, met name in China. Dankzij de Bond Connect in juli 2017 en de opname van Chinese government bonds (CGB’s) in de Bloomberg-Barclays Global Aggregate Bond Index en de JP Morgan GBI-EM Index stromen honderden miljarden aan buitenlands geld naar Chinese obligaties. High-yieldbeleggers richten zich vooral op de VS en Europa, waar de rendementen zijn gedaald met veel hulp van centrale banken. Wat maakt Aziatische high yield (HY) interessant vanuit een portefeuilleperspectief?

De ‘Asia high yield opportunity set’

Elisabeth: “De belangrijkste Index voor Azië credit is vervijfvoudigd sinds 2009 tot meer dan USD 1 biljoen en de emittenten zijn meer dan vier maal zo groot geworden. De marktwaarde van het Asia Bond Universe is nu op gelijk niveau met veel van de indices van de ontwikkelde markten.”

China vertegenwoordigt nu meer dan 50% van de set van kansen (‘opportunity set’) en gezien het belang van China voor de wereldwijde economie is het een belangrijk groeianker binnen de Aziatische regio. Dit komt goed tot uiting in de visual ‘the Asia high yield opportunity set’: [hier slide opnemen)

 • Volgend op de verspreiding van COVID-19 en de daaropvolgende lockdownmaatregelen, is de wereldwijde groei in 2020 aanzienlijk lager herzien. De ontwikkelde markten zijn harder getroffen dan EM en binnen EM leidt Azië de groeiprognoses.
 • De JP Morgan Asia High Yield Index bestaat uit 288 emittenten uit 16 landen. Vanuit een sectorperspectief kijkt de set van kansen naar emittenten in de overheidssector, de quasi- overheidssector en de bedrijfssector.

Elisabeth: “Azië HY profiteert van relatief aantrekkelijke fundamentals vergeleken met andere markten, met minder leverage op hun balansen en hogere cashbuffers en lagere default-rates zoals we gezien hebben over de afgelopen 10 jaar, met relatief bescheiden defaultvooruitzichten.” Bovendien geldt voor Azië HY het volgende:

 • Technicals zijn stevig:

Vanuit het oogpunt van de vraag profiteert de regio van een gevarieerd beleggersbestand met een sterke lokale verankering. Vanuit een aanbodperspectief ondersteunt een beperkt netto nieuw aanbod de waarde van schaars aanbod.

 • Waarderingen zijn aantrekkelijk:

Azië HY credit is een van de topsegmenten in yield van de vastrentende markt en we weten dat rendementen op de lange termijn de drijvende kracht zijn achter het rendement. Met een opbrengst door kapitaalgroei na marktschokken, zitten we midden in het herstel met een aantrekkelijk instapmoment in de activaklasse.

 • Alpha kan gerealiseerd worden door diepgaand fundamenteel onderzoek:

De Azië HY-creditmarkt beloont beleggers die hun huiswerk doen. Elisabeth: “Op dit moment biedt Azië HY 200 basispunten meer dan de VS.”

Han Dieperink: “Azië lijkt dus minder afhankelijk te zijn van de rest van de wereld, gezien de groeidynamiek in China, en dit zou een aantrekkelijk instapmoment kunnen zijn. Kunt u vertellen hoe de high-yieldmarkt in Azië eruit ziet en hoe deze wordt beïnvloed door Covid-19?

Elisabeth: “Kijkend naar de vooruitzichten voor wereldwijde groei geloven we dat Azië aantrekkelijke groeivooruitzichten heeft vergeleken met de rest van de wereld, zoals in de figuur te zien is.”

Global Growth Forecast (GDP%)
2020 2021
Global -4.7 5.3
DM -6.6 4.8
EM -1.8 6.2
Asia 0.2 7.1
China 1.3 8.5
India -1.6 8.2

Invloed Chinese vastgoedmarkt

Han Dieperink: ”Elke HY-markt heeft zijn eigen kenmerken. In de VS wordt een groot deel van de schaliegasindustrie gefinancierd door een hoge opbrengst, wat een vrij hoge correlatie met de olieprijs veroorzaakt. In Azië maakt vastgoed een groot deel van de index uit. Is dat niet een risico, gezien het feit dat dankzij COVID-19 steeds meer mensen online werken, online winkelen en zelfs online leren?”

Elisabeth: “Die vraag kan niet beantwoord worden zonder naar de Chinese vastgoedmarkt te kijken. Chinees vastgoed vertegenwoordigt meer dan 50% van de Asia High Yield Index en bijna 40% van de JPM Morgan JACI non–IG Index, dus 70-71% van China en is de belangrijkste driver van de opbrengsten die voortkomen uit beleggingen in China.”

“Er zijn veel misverstanden over Chinees vastgoed; het is in essentie de woningbouwsector die de binnenlandse consumptie aanjaagt. De Chinese overheid doet zijn best om een vastgoedbubble te voorkomen, met als slogan ‘housing is for living, not for speculating’. COVID-19 heeft inderdaad impact gehad op de markt maar de vraag naar vastgoed blijft sterk. De Chinese overheid heeft veel liquiditeit in de markt gestoken en Azië is in deze COVID-19-crisis verzeild met sterke fundamentals.”

Chinese vastgoedmarkt

De Chinese vastgoedmarkt is zeer gefragmenteerd, met 94.000 geregistreerde vastgoedbedrijven die in het hele land actief zijn, waarvan de top-100 meer dan 60% van het marktaandeel in termen van verkoopwaarde in 2019 voor zijn rekening nam. Momenteel zijn er 68 emittenten in de benchmarkindex. Voor de beleggersmarkt richt het team van Natixis Loomis Sayles zich op de top-25 van de emittenten (in marktaandeel), omdat deze een duidelijke strategie hebben, een bewezen trackrecord en een solide disclosure. We hebben daar een sterk researchteam zitten met veel creditervaring.

Huidige marktdynamiek

Han: “Kunt u iets van de marktdynamiek met ons delen op het gebied van leverage, vraag en aanbod en nieuwe emissies?”

Elisabeth: “De leverage is afgenomen sinds de piek in 2016, aangezien China dit uit het systeem wilde hebben en aangezien dit zorgde voor een escalatie van de huizenprijzen op de Chinese vastgoedmarkt. Ook de hoge cashbuffers waren belangrijk. Uiteraard zal COVID-19 de fundamentals van Q1 en Q2 raken maar bedrijven hebben zulke veerkrachtige balansen dat zij de storm kunnen doorstaan.”

Huidige technicals

Als we kijken naar de technicals, profiteert ‘Azië credit’ van een lokale beleggersbasis:

 • In de afgelopen 5 jaar heeft Azië, voornamelijk onder leiding van China, de belangrijkste bijdrage geleverd aan de bruto-uitgifte. De toename van de uitgifte is opgevangen met sterke lokale aankopen, die een steunpunt vormen voor de Aziatische markt.
 • Aziatische nieuwe uitgifte bedraagt 93 procent van het niveau van 2019:
  • Emissies worden gedomineerd door ‘investment grade’-namen (IG). Tot op heden was meer dan 70 procent van de emissies uit de categorie IG.
  • Prefunding-activiteiten, verminderde CapEx-behoeften en marktvolatiliteit houden high-yield issuers aan de zijlijn. Wij zien een beperkt netto-aanbod in het high-yieldsegment dat voor ondersteunende dynamiek biedt, aangezien beleggers rendement pakken.

Vergelijking default-rates tussen Azië en VS

Han: “Gezien de steun van de centrale bank die high yield krijgt in de VS en Europa, zou u een vergelijking kunnen maken tussen de default-rates in Azië en de VS?

Elisabeth: “Aziatische high yields hebben aanzienlijke lagere default-rates dan in de VS. De wanbetalingen in Azië zouden moeten worden gematigd door toegang tot fundingmarkten op het vasteland, beperkte exposure aan high-yieldnamen op het gebied van olie en gas, ‘manageable debt maturity’-profielen en prefunding-activiteiten.”

Sterke waardering in vergelijking met ontwikkelde markten

Han: “Spreads in high yield komen alweer in. Kunnen spreads ook verder vernauwen en waar ziet u de waarde?”

Elisabeth: “Azië HY biedt een sterke waardering in vergelijking met ontwikkelde markten. Ze zijn zowel relatief als absoluut aantrekkelijk. Op dit moment bieden Asia BB’s 108bps aan spreadpremie ten opzichte van BB’s in de VS. Asia B’s bieden 356bps aan spreadpremie versus US single B’s. Vooruitkijkend verwachten we dat dit spreadverschil zal normaliseren wat zal leiden tot compressie binnen het Asia HY-segment.”

Aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde opbrengsten

Han: ”Hogere spreads en minder wanbetalingen zorgen voor een beter rendement. Betekent dit dat beleggers meer risico’s nemen?”

Elisabeth: ”Historisch gezien heeft Azië HY een lagere ’drawdown’, denk aan lage defaultrates, een sterke binnenlandse koopkracht en een stabiele bedrijfsomgeving stuwen de opbrengsten binnen Azië HY. Ondanks het positieve rendementsprofiel is het Aziatische HY-segment momenteel een van de meest rendabele markten ter wereld.”

Han: “ Als we de huidige crisis vergelijken met eerdere crises in het verleden, denkt u dan dat Azië HY vooroploopt of achteraankomt bij het herstel? En kunt u uitleggen wat een verschil in de opleving veroorzaakt?”

Elisabeth: ”Historisch gezien hebben herstelperiodes een mindere vergelijkbare ‘drawdown’ opgeleverd. Als we de periodes van 1 en 2 jaar na de marktcrisis beoordelen, dan is er sprake van een sterke opleving van Azië HY credit. China is goed gepositioneerd om de wereldwijde herstel te leiden en was het eerste land dat een antwoord moest vinden op COVID-19 en het eerste land dat zich daarvan herstelt. De binnenlandse consumptie blijft sterk. Commodities spelen een belangrijke rol. China is ook een importeur van olie. Al met al is Azië goed gepositioneerd om weer op te veren over 1 tot 2 jaar en we zijn dus zeer positief over Azië.”

Han: “China wordt groter en speelt een belangrijke rol in de regio. De regio is meer verbonden met China, dankzij het ‘belt & road’-initiatief. De Chinese centrale bank heeft swaplijnen naar verschillende Aziatische landen en een groot deel van de olie die China verbruikt, wordt betaald in renminbi. De groeiende invloed van China in de regio, ook in Afrika en het Midden-Oosten, zou een positief effect kunnen hebben op de financiële en economische stabiliteit in dat deel van de wereld. Waar kan volgens u vanuit een high-yieldperspectief het meeste geld worden verdiend?”

Elisabeth: “China is groot en vanzelfsprekend belangrijk voor de regio. Met onze Asia Bond Plus-strategie beleggen we in bedrijfs-, quasi-sovereign en (beperkt) in staatsobligaties van opkomende markten in het Azië-bonduniversum. Buiten Azië – de “plus”-regio’s – worden landen in het opkomende Europa, het Midden-Oosten en Afrika opgenomen voor diversificatie.”

Belangrijkste takeaways

Het oogsten van de premie:

 • De premie die de Aziatische HY-markt biedt, kan beleggers aantrekkelijke, voor risico’s gecorrigeerde rendementen bieden.
 • We erkennen dat beleggers verschillende volatiliteits- en risicobeperkingen hebben. Het beleggingsplatform van Natixis Loomis Sayles biedt klanten exposure aan het Aziatische continent door middel van zowel lage als hogere volatiliteitsstrategieën.
  • Het Natixis Loomis Sayles Asia Bond Plus fonds, met een gemiddelde B1-rating, streeft naar een maximaal rendement en het benutten van kansen binnen het Aziatische credituniversum met een lagere rating.
  • Het Natixis Loomis Sayles EM Short Term Bond Fund, met een gemiddelde Baa3-rating, hanteert een meer conservatieve benadering door te streven naar een maximaal rendement met behoud van een gemiddelde IG-creditrating en beperking van de neerwaartse risico’s. Dit fonds is geen strategie die uitsluitend op Azië is gericht, maar Azië is met ongeveer 40% van het fonds het grootste regionale risico.

CV Elisabeth Colleran

Elisabeth Colleran is vicepresident van Loomis, Sayles & Company en portfoliomanager Emerging Markets Debt. Zij begon in 2003 bij Loomis Sayles als senior creditanalist. Eerder werkte ze bij DRI/McGraw Hill (nu Global Insight), Sun Capital en Back Bay Advisors. Elisabeth Colleran behaalde een BA in economie aan de University of Rochester en een MBA aan de University of New Hampshire.

CV Han Dieperink

Han Dieperink (voormalig Chief Investment Officer bij Rabobank en Schretlen & Co) is onder meer senior advisor bij BB Capital Investments en verbonden aan Auréus als strategic partner.

Over Natixis

Natixis Investment Managers helpt financiële professionals om op innovatieve wijze in het verkrijgen van inzicht in en het construeren van portefeuilles. Daarbij maken wij gebruik van meer dan 20 gespecialiseerde investment boutiques wereldwijd. We passen ‘Active Thinking’ toe om onze relaties proactief te helpen in het bereiken van betere resultaten onafhankelijk van de marktomstandigheden. Natixis behoort tot ‘s werelds grootste asset management firms (USD 1.008 miljard). Natixis Investment Managers omvat alle investment management en distributie entiteiten gelieerd aan Natixis Distribution, L.P. en Natixis Investment Managers S.A. Een aantal diensten en producten zijn niet beschikbaar in bepaalde jurisdicties.

Loomis, Sayles & Company

Sinds 1926 heeft Loomis, Sayles & Company geholpen bij het vervullen van de beleggingsbehoeften van institutionele en beleggingsfondsklanten wereldwijd. De prestatiegerichte beleggers van het bedrijf integreren diepgaand eigen onderzoek en geïntegreerde risicoanalyse om weloverwogen en oordeelkundige beslissingen te nemen. Met behulp van een vooruitziende blik en flexibiliteit zoekt Loomis Sayles ver en breed naar waarde – in traditionele beleggingscategorieën en alternatieve beleggingen – om aantrekkelijke, duurzame rendementen voor klanten na te streven.

Website Natixis
www.natixis.com