OBAM N.V. (OBAM) is een open-end beleggingsfonds dat wereldwijd in aandelen belegt, opgericht in 1936, en sinds 1954 genoteerd op de effectenbeurs. Daarmee is het een van de oudste nog bestaande beleggingsfondsen in Europa. Na jaren onder de vleugels van grote moedermaatschappijen, is het beheer van het fonds per 1 juli 2020 weer zelfstandig.

Het karakter van OBAM, de beleggingsstrategie en de actieve stijl blijft onveranderd. Wat zeker niet is veranderd, is de inzet, toewijding en enthousiasme om voor onze beleggers elke dag het maximale te doen voor een zo goed mogelijk langetermijnrendement.

Het beleggingsfonds belegt wereldwijd in circa 50 unieke kwaliteitsondernemingen, die bovenmatig kunnen profiteren van wereldwijde trends en actief zijn binnen een groeiende, goed gestructureerde industrietak.

OBAM Investment Management B.V. is de beheerder van OBAM. OBAM Investment Management B.V. is een vergunninghoudende ICBE-beheerder. Zowel OBAM, als OBAM Investment Management B.V. zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Meer informatie is beschikbaar op www.obam.nl

Neem contact met ons op:
+31 (0)20 299 82 75
info@obam.nl


Filosofie
Het hoogste rendement voor beleggers – tegen een aanvaardbaar risico, op een duurzame manier bereikt – is onze missie. De portfolio managers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren.

OBAM is van mening dat goed gepositioneerde kwaliteitsbedrijven met een bovengemiddeld rendement en groeiperspectieven tegen aantrekkelijke waarderingskarakteristieken op de lange termijn beter zullen presteren dan de aandelenmarkten. Het fonds gebruikt een actieve bottom-up-beleggingsstijl. Het streeft naar een evenwichtige structuur van de totale portefeuille met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. De portefeuillesamenstelling is onafhankelijk van de samenstelling en het gewicht van de benchmark.

Wij zijn continu op zoek naar bedrijven met een bovengemiddelde winstgevendheid en sterke marktpositie. Dit zijn veelal bedrijven met grote concurrentievoordelen, zoals bijvoorbeeld een grote technologische voorsprong, bekende merknaam, toegang tot de lage grondstofprijzen en/of een lang historisch trackrecord. Tevens analyseren wij de industrie waarbinnen het bedrijf actief is. Is deze gefragmenteerd? Hoeveel concurrentie is er binnen het segment? Is de drempel voor ‘nieuwe spelers’ om de industrie binnen te komen hoog? Uiteraard wegen wij de winstgevendheid en marktpositie af tegen de risico’s en de waardering van het aandeel. Wij geloven dat de aandelenkoers op lange termijn zal meestijgen met de winst van de onderneming.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze strategie. Niet alleen vanuit een maatschappelijke overtuiging, maar ook omdat wij geloven dat duurzame bedrijven een relatief sterkere toekomst hebben. Aangezien duurzaamheid wereldwijd steeds hoger op de agenda komt, in de hele breedte van de samenleving, verwachten wij dat bedrijven met een sterk ESG-profiel relatief beter zullen presteren, in op- en neerwaartse markten.

De beste bedrijven ter wereld. In één beursfonds.


De 100 seconden van OBAM
Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager bij OBAM, deelt zijn beleggingsinzichten in een maandelijkse video van 100 seconden. Bekijk hier de 100 seconden van OBAM: https://www.obam.nl/insights

OBAM Column

Sander Zondag, Chief Investment Officer bij OBAM, deelt zijn maandelijkse column over beursonderwerpen en marktontwikkelingen. Lees hier zijn maandelijkse column: https://www.obam.nl/nieuws/