T. Rowe Price is in 1937 opgericht door Thomas Rowe Price en is een onafhankelijke, beursgenoteerde vermogensbeheerder. Onze focus ligt op goede langetermijnresultaten voor onze wereldwijde cliënten, verdeeld over een breed scala aan actieve aandelen- en obligatiestrategieën. Wij hebben ons langetermijn succes te danken aan een sterk op research gerichte cultuur, die ons helpt om overal ter wereld de kansrijkste beleggingen op te sporen.

Wereldwijd hebben wij ruim 7.400 mensen in dienst en kantoren in 16 landen, waaronder sinds 2004 ook een kantoor in Amsterdam van waaruit we ons geheel richten op de dienstlevering aan onze Nederlandse relaties.


Verslag webinar T. Rowe Price: ’15 beleggingsideeën voor de komende 12 maanden’


Belangrijkste take-aways

 • Vijf thema’s zijn bepalend voor beleggingen in de komende 12 maanden: recessie, lage olieprijzen en -rentes, stimulans, herstel en een ‘active edge’.
 • Voor elk van deze thema’s hebben wij drie belangrijke beleggingsideeën geformuleerd.
 • Overige inzichten leggen een focus op strategieën voor onzekere tijden: koop aan in het dal, blijf kalm en herken en benut vaardigheden.

Hoewel we nog niet halverwege zijn, kunnen we nu al gerust zeggen dat 2020 een buitengewoon jaar zal blijken te zijn. De uitbraak van het coronavirus leidde tot de snelste bear-market ooit: de MSCI All Country World Index daalde van 20 februari tot 23 maart 2020 met maar liefst 33,6%. Na de aankondiging van stimuleringsmaatregelen steeg de index met 27,8% per eind april, ondanks verslechterende economische gegevens. De impliciete volatiliteit is nog steeds hoog, wat aangeeft dat we ons nog steeds op onbekend terrein bevinden.

Beleggers staan voor de keuze

Beleggers staan nu voor moeilijke vragen. Is het recente beursherstel duurzaam, of is het slechts een bear-market rally? Welke beleggingen zijn de waarschijnlijke winnaars en verliezers als de wereldeconomie zich herstelt? En hoe moeten de portefeuilles worden gepositioneerd als er zoveel onzekerheid is over de toekomst?

Om deze vragen te helpen beantwoorden, heeft Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions bij T. Rowe Price, vijf thema’s geïdentificeerd die de prestaties van de beleggingsportefeuilles in het komende jaar zullen bepalen. Deze thema’s zijn gebaseerd op de manier waarop de wereldeconomie volgens T. Rowe Price in de loop van het jaar zal presteren en de beleggingsimplicaties die daaruit voortvloeien.. De vijf thema’s zijn (1) recessie, (2) lage olieprijzen en rentes tijdens de recessie en totdat de economie zich herstelt, (3) stimuleringsmaatregelen, (4) het herstel dat volgt op de stimulans, en (5) de noodzaak om te allen tijde een ‘active edge’ te gebruiken. Voor elk thema reikt T. Rowe Price drie beleggingsideeën aan.

Thema nr. 1: Recessie

We ervaren nu een diepe recessie; de ergste sinds de ‘Grote Depressie’ in de jaren dertig van de vorige eeuw. We verwacht dat de recessie tot een sterke terugval zal leiden en dat er pas in de tweede helft van 2020 herstel zal optreden of nog later in 2021. Het zal een uitdaging zijn om geld te verdienen in een recessie, maar sommige beleggingen – zoals nominale obligaties – hebben de neiging om veel beter te presteren dan andere.

Beleggingsthema nr. 1: recessie

Beleggingsidee: nominale obligaties

De daling van de economische activiteit is deflatoir. Aankoopprogramma’s voor obligaties houden waarschijnlijk de yields laag. Hoewel de term premie een beetje mager is, is het onwaarschijnlijk dat nominale obligaties zullen verliezen. Hoogwaardige credits kunnen beter presteren dan staatsobligaties.

Voorbeelden

 • Langetermijn staatsobligaties.
 • IG bedrijfsobligaties.

Beleggingsidee: Winnende sectoren

Sommige sectoren zijn aan de winnende hand wanneer mensen zich langere tijd in een lockdown bevinden. Technologie maakt het mogelijk om vanuit huis te werken. Gezondheidszorg staat in de schijnwerpers tijdens een wereldwijde pandemie. Mensen hebben basisproducten nodig en een bezoekje aan de supermarkt lijkt soms op een jachtexpeditie.

Voorbeelden

 • Technologie: ‘Tech zorgt voor connectie tussen mensen, zeker in de huidige coronacrisis. Microsoft, Google, Apple, Amazon zijn winstgevend en zitten op een berg geld.’

Beleggingsidee: Cash, de ‘king of beggars’

Cash zal waarschijnlijk weinig opleveren, maar wanneer andere activa tegenvallen, kan cash koning zijn.

Voorbeelden

 • Ultra-short-duration strategieën.

Hoewel de kwantitatieve verruiming van de geldhoeveelheid inflatoir zou kunnen zijn, is het onwaarschijnlijk dat de inflatie op korte termijn zal stijgen, niet alleen vanwege de recessie, maar ook vanwege onder meer lage energieprijzen, demografie en technologie. De centrale banken hebben moeite gehad om de inflatie op te schroeven om hun doelen te bereiken.

Sommige sectoren zullen waarschijnlijk aan de winnende hand blijven. Als het herstel stagneert en lockdowns en social distancing langere tijd blijven bestaan, kan technologie daarvan profiteren, denk aan connectiviteit op afstand, online winkelen en cloud computing. Dit komt bovenop de voortdurende door technologie veroorzaakte disrupties, waarbij beleggers aan de kant van de ‘disruptors’ moeten staan, niet aan de kant van de partijen die last hebben van disruptie. Als het coronavirus na de zomer een comeback maakt voordat er een vaccin is ontwikkeld, zal de gezondheidszorg opnieuw de volle aandacht krijgen.

Thema 2: Lage olieprijzen en obligatieopbrengsten

Overschaduwd door het coronavirus was de daling van de olieprijs het andere drama in 2020. De uitdaging van olie is niet alleen de val in vraag en aanbod maar ook overaanbod. Een lage olieprijs betekent doorgaans lage inflatie.

De obligatierendementen zijn laag en zullen dat waarschijnlijk blijven voor de komende 12 maanden. Lage rentes maken het moeilijker voor banken om winst te behalen. Groeiaandelen in de VS kunnen blijven beter presteren dan de waardeaandelen omdat 40% van de Russell 1000 Growth Index bestaat uit technologie, terwijl 20% van de Russell 1000 Value Index bestaat uit finance en 5% uit energie (0% in de Russell 1000 Growth Index). Lage olieprijzen en lage obligatie-opbrengsten betekenen dat er zowel verliezers als winnaars waren.

Beleggingsthema 2: lage olieprijzen en -opbrengsten

Beleggingsidee: inflatie/deflatie

Het is onwaarschijnlijk dat er op de korte termijn inflatie zal komen. Risico’s zijn deflatie en rendementen van meer overheidsobligaties die negatief worden. Er is een kans op een ‘Japan-scenario’ in Europa (lage inflatie, lage groei, vergrijzing).

Voorbeelden

 • IG corporate bonds.
 • Defensieve aandelen.
 • Dividend-betalende aandelen.

Beleggingsidee: Growth/Value

Groeiaandelen presteren al meer dan tien jaar beter dan waardeaandelen, ook in 2020.

Overweging in Amerikaanse groeiaandelen, maar zorg wel voor een evenwicht tussen growth en value, want de cyclus kan draaien.

Voorbeelden

 • Amerikaanse groeiaandelen.
 • Balans tussen growth en value met een overweging naar groei.

Beleggingsidee: Winnaars/verliezers

Lage olieprijzen betekent: winnaars en verliezers. Aandelen in opkomende markten kennen een aantal winnaars en verliezers, dus selectiviteit is belangrijk.

Voorbeelden

 • Winnaars: commodity-importeurs uit opkomende markten (bijv. China).
 • Verliezers: energiesector, commodity-importeurs uit opkomende markten (bijv. Brazilië, Rusland).

Thema nr. 3. Stimulus

De ongekende hoeveelheid stimuleringsmaatregelen in de wereldeconomie over de afgelopen maanden vormden een levenslijn voor particulieren, bedrijven en economieën. Terwijl de beleidsmakers de problemen misschien voor zich uit hebben geschoven, zichzelf achterlatend met een berg overheidsschuld en mogelijk te maken krijgend met inflatie, zou de situatie veel erger zijn geweest zonder stimuleringsmaatregelen. Beleidsmakers zitten er diep in – en het is onwaarschijnlijk

dat zij hun beleid terugdraaien totdat de economie weer op gang komt. Dit beleid heeft geleid tot zowel uitdagingen als kansen voor beleggers.

De drie beleggingsideeën leggen de focus op (1) schaarste in yield – wanneer contant geld en staatsobligaties bijna niets opleveren. (2) piggybacking: centrale banken die elkaars gedrag kopiëren en alles opkopen (3) ‘risk assets’ – ‘zodra er een overstroming komt, gaat alles drijven’.

Beleggingsthema nr. 3. Stimuleringsmaatregelen

Beleggingsidee: Schaarste in yield

In een laagrenderende omgeving kopen beleggers inkomsten-genererende activa.

Voorbeelden

 • Aandelen die hoge dividenden uitkeren.
 • IG corporate bonds, high yield, EMD.
 • Multi-asset- en actieve inkomstengerichte strategieën.

Beleggingsidee: Volg de centrale banken op de voet (‘piggybacking’)

Centrale banken kopen IG bedrijfsobligaties, ‘fallen angels’, high yield ETF’s en aandelen ETF’s in

sommige gevallen. Koop wat centrale banken kopen. (‘Fallen angels’ zijn onlangs gedegradeerd van investment grade naar high yield. ETF’s zijn ‘exchange traded funds’. EMD is emerging market debt.)

Voorbeelden

 • IG corporate bonds.
 • High yield.
 • Gebruik actief beheer om emittenten en ‘fallen angels‘ te selecteren met een relatief laag wanbetalingsrisico (‘default risk’).

Beleggingsidee: Risk assets

Over een periode van 12 maanden worden ‘risk assets’ ondersteund door waarderingen,

voldoende liquiditeit en mogelijk economisch herstel.

Voorbeelden

 • Global equities.
 • High yield bonds.
 • Gebruik actief beheer want selectiviteit is belangrijk als de onzekerheid groot is.
 1. Herstel

Crises gaan meestal door drie fases heen: meltdown, bear-market rally, en herstel. De meltdown ligt achter ons. Het is echter onduidelijk of het opveren van risicodragende activa sinds het dieptepunt in maart een dode mus blijkt te zijn, wat zou betekenen dat de markten waarschijnlijk periodes doormaken van significante stijgingen en dalingen, of van een duurzaam herstel. Om het herstel duurzaam te laten zijn, hadden markten drie dingen nodig: (1) de piek in de infectiegraad moet achter ons liggen. (2) een overtuigende en agressieve monetaire en fiscale stimulans, en (3) minder wordende volatiliteit. Hoewel deze alle drie nu relevant zijn, blijven er veel onbekende factoren over: het risico van een tweede golf infecties, het vermogen van een aangetaste economie om zich te herstellen, en het tempo om terug te keren naar een ‘new normal’. Een scenario is dat van een steil en sterk economisch herstel in de tweede helft van 2020; een ander is een geleidelijk herstel in 2021. Eén ding is zeker: de crisis zal eens eindigen, en het herstel zal eens beginnen.

De drie beleggingsideeën hier zijn (1) diversificatie – echte diversificatie, niet diversificatie als een van de activa (bv. bedrijfsobligaties, grondstoffen) een lage correlatie vertoont met aandelen in goede tijden maar hoge correlatie in slechte tijden; (2) evenwicht tussen offensief en defensief; (3) flexibiliteit – portefeuilles moeten lenig zijn en klaar om zich aan te passen.

Beleggingsthema nr. 4: Herstel

Beleggingsidee: Diversificatie

Diversifiëren van het aandelenrisico met beleggingen die een lage correlatie vertonen met aandelen wanneer risicovolle activa verkocht worden.

Voorbeelden

 • Hoogwaardig duration risk (US government bonds, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).
 • Multi-asset beleggen.

Beleggingsidee: Defensief/Offensief

Balans tussen een barbell van offensieve activa die gericht zijn op het genereren van

groei en defensieve activa die erop gericht zijn om dalingen van agressieve activa te compenseren.

Voorbeelden

 • Offensief: aandelen, high yield, EMD.
 • Defensief: high-quality, long‑duration government bonds, safe‑haven currencies (e.g., U.S. dollar, yen), defensieve derivatenstrategieën.

Beleggingsidee: Flexibiliteit

Markten kunnen snel in beide richtingen gaan op basis van nieuws.

Voorbeelden

 • Blijf opletten en bereid uzelf voor.
 • Gebruik vertrouwde actieve managers om de ontwikkelingen bij te houden en zich aan te passen.
 • Focus op liquide assets.
 1. Active edge

De spreiding in rendementen over markten, sectoren, en securities is aanzienlijk uitgebreid. Recessies brengen een proces met zich mee van ‘constructieve vernietiging’ waardoor bedrijven die zouden moeten falen ook echt ten onder gaan. Deze omgeving is een kans voor goede active managers om het verschil te maken door het selecteren van markten en sectoren die het waarschijnlijk beter zullen doen en onderscheid te maken tussen bedrijven met sterke balansen, levensvatbare bedrijven, en duurzame kasstromen en zwakke bedrijven. Het ‘zombificatie’-proces, waardoor goedkoop geld bedrijven in staat stelt om te overleven door middel van goedkope leningen – kan aan zijn einde komen. In een proces van ‘survival of the fittest’ kunnen de sterkste managers de overlevenden selecteren.

De drie beleggingsideeën draaien om het juiste gedrag voor het actief beheren van uw portefeuille.

Beleggingsthema nr. 5: ‘Active edge’

Beleggingsidee: Koop altijd in het dal

Handel niet overhaast. Wacht geduldig op een daling om mogelijk te kopen op het dal. Het sentiment jaagt de kortetermijnvolatiliteit en de marktbewegingen aan; dat creëert kansen wanneer de fundamenten goed zijn.

Voorbeelden:

 • Wanneer risicodragende activa een correctie vertonen, overweeg dan om te kopen en verzet u zich tegen de verleiding om te verkopen op de mogelijke bodem.
 • Beoordeel of de fundamentals goed zijn gedurende een lange beleggingshorizon.

Beleggingsidee: Houd het hoofd koel

Volatiliteit en onzekerheid blijven waarschijnlijk hoog. Dit is het moment om niet in paniek te raken of overmoedig te zijn door grote actieve posities in te nemen. Beschouw de tijd liever als uw vriend , met een lange beleggingshorizon en probeer voorbij de huidige crisis te kijken.

Voorbeelden

 • Raak niet in paniek vanwege de volatiliteit.
 • Gebruik uw gezonde verstand om de mogelijke winnaars te selecteren en de mogelijke verliezers te vermijden.
 • Bereid u voor op een moment van spijt. We maken waarschijnlijk allemaal fouten.

Beleggingsidee: Herken en benut vaardigheden

Er zijn nu meer mogelijkheden voor actief beheer om waarde toe te voegen dan in de relatieve rust van de afgelopen tien jaar. Identificeer en gebruik goede actieve managers.

Voorbeelden

 • Top-down tactische assetallocatie.
 • Bottom-up securityselectie.
 • Gebruik fundamenteel onderzoek om inefficiënties en ‘mispricings’ te identificeren.

Contact details
www.troweprice.com

Uitsluitend voor beleggingsprofessionals.