Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager OBAM over:

“Wereldwijd beleggen in een veranderende wereld met duurzame megatrends”

Op dinsdagmiddag 29 maart vindt Fund Seminar Session plaats in De Utrechtse Stadsvrijheid, met als thema ‘Beleggen voorbij de horizon’. Die middag geven Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager bij OBAM Investment Management, en Tom Fevez, Senior Sales Benelux bij Rothschild & Co, hun visie op dit thema. De inleiding wordt verzorgd door prof. dr. Paul Iske (Maastricht University). In de aanloop naar deze Session sprak Fund Seminar met Siegfried Kok. Het onderwerp van zijn presentatie is “Wereldwijd beleggen in een veranderende wereld met duurzame megatrends”.

Waarom spelen deze duurzame megatrends een belangrijke rol spelen in de assetallocatie? En op welke manier beïnvloeden die elke beleggingsportefeuille?

“Wij zien vier megatrends: ten eerste digitalisering, ten tweede de energietransitie, ten derde robotisering en automatisering en ten slotte vergrijzing. Deze vier trends zijn breed vertegenwoordigd in onze portefeuille omdat we veel kansen zien voor bedrijven die hierop weten in te spelen. Als belegger proberen wij te profiteren van de versnelde winstgroei die deze bedrijven kunnen laten zien als gevolg van deze megatrends. Ik moet daar wel bij zeggen dat onze werkwijze bottom-up is. Dit betekent dat we in eerste instantie kijken naar wat interessante bedrijven zijn, en niet per se of deze bij zo’n megatrend passen. Maar als we een interessant bedrijf hebben gevonden, kijken we hoe dit bedrijf kan profiteren van deze trends.”

Tegenwoordig gaat het vrijwel dagelijks in het nieuws over inflatie. Is inflatie ook een van deze megatrends?

“Megatrends zijn in onze optiek ontwikkelingen die gedreven worden door technologische, ecologische of demografische veranderingen die wereldwijd impact hebben. Dat zijn echt trends die de komende tien jaar belangrijk blijven en los staan van economische cycli.

Inflatie is typisch een cyclisch verschijnsel. De inflatie is nu hoog, als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, maar wij verwachten wel dat die volgend jaar weer zal afnemen, al zal deze op een iets hoger niveau liggen dan vroeger.”

Hoe verhouden de megatrends die je schetst zich tot de beleggingsthema’s van OBAM?

“In onze portefeuille hebben we veel bedrijven die profiteren van de digitalisering. We hebben daarnaast een aantal bedrijven in portefeuille die vooraanstaande spelers zijn in de energietransitie. En waar het gaat om vergrijzing, beleggen we veel in de sector gezondheidszorg. In iedere sector kiezen we bewust voor dominante spelers. Daar hebben we een aantal criteria voor. Een bedrijf moet allereerst een dominante marktpositie hebben. Een bedrijf moet daarnaast pricing power hebben en de sector moet bij voorkeur hoge barriers to entry hebben, zodat concurrenten er niet makkelijk een voet tussen de deur kunnen krijgen. Verder vinden we het belangrijk dat een bedrijf hoge marges heeft en sterke kasstromen. Want die kasstromen kunnen ze weer investeren om die dominante marktpositie te behouden. Dat alles samen noemen wij onze kwaliteitscirkel. Wij zijn ervan overtuigd dat dit type bedrijven op de lange termijn bovengemiddelde rendementen kan behalen.”

Kun je een voorbeeld geven van een bedrijf dat past in jullie kwaliteitscirkel en waarom?

“Op het gebied van digitalisering als megatrend kom je dan al snel uit bij een bedrijf als ASML. ASML heeft in sommige segmenten een marktaandeel van bijna negentig procent, en er zijn maar weinig spelers die beschikken over dezelfde technologie als ASML. Daardoor kunnen ze hele hoge marges berekenen. Bovendien hebben ze pricing power, wat betekent dat ze bijvoorbeeld een stijging van grondstoffenprijzen gemakkelijk kunnen doorberekenen aan hun klanten. ASML genereert bovendien veel cashflow, die het weer investeert in R&D waardoor ze hun dominante positie kunnen behouden. En ten slotte keren ze een goed dividend uit en kopen ze regelmatig eigen aandelen in. ASML is echt een bedrijf dat in alle opzichten aan onze criteria voldoet.”

En wat zien we van deze megatrends terug in de beurs – in koersbewegingen en waarderingen – en bijvoorbeeld in de S&P 500?

“Tijdens de pandemie is met name de trend van digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Daar hebben technologie-aandelen die genoteerd staan aan de Nasdaq, of die zijn opgenomen in de S&P-500 sterk van geprofiteerd. Ik verwacht dat op het gebied van de energietransitie iets vergelijkbaars gaat gebeuren: de oorlog in Oekraïne zal deze megatrend versnellen. Een groot verschil is wel dat bedrijven die hebben geprofiteerd van de trend van digitalisering zelf al heel groot waren. Op het gebied van de energietransitie hebben de bedrijven die daar met name van gaan profiteren, nog niet dezelfde omvang, dus de impact op het beursklimaat zal in eerste instantie minder groot zijn.”

Tot slot, wat verwacht je van Fund Seminar Session op 29 maart, waarbij je samen met Tom Fevez van Rothschild & Co. een presentatie geeft?

“Ik kijk er erg naar uit om weer live mensen te zien en te ontmoeten en ik hoop dat we met de aanwezigen een actieve discussie krijgen over deze megatrends.”

OBAM in ’t kort

  • Opgericht in 1936, beursnotering sinds 1954
  • Een van de oudste beleggingsfondsen van Nederland en van Europa
  • OBAM heeft een erg lang trackrecord
  • Fondsmanagement: o.l.v. Sander Zondag, zeer ervaren, stabiel portfolio management team
  • Performance-informatie: www.obam.nl

Verder lezen:

  • OBAM website: www.obam.nl
  • Bloomberg: https://www.bloomberg.com/quote/OBAM:NA

Disclaimer:

OBAM N.V. is een ICBE die wordt beheerd door OBAM Investment Management B.V. Beide entiteiten zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (“EBi”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus en de EBi zijn beschikbaar zijn verkrijgbaar via de website.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Houdt bij uw beleggingsbeslissing rekening met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds. Graag attenderen wij u dat OBAM Investment Management B.V. de verhandeling van het fonds kan stop zetten.
Dit artikel dient enkel ter informatie en kan niet worden gezien als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het aankopen, aanhouden of verkopen van de financiële instrumenten zoals genoemd in dit artikel noch kan dit artikel worden beschouwd als (persoonlijk) beleggingsadvies.
OBAM Investment Management B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit artikel, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie. De in dit artikel opgenomen opinies zijn het oordeel van OBAM Investment Management B.V. op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. OBAM Investment Management B.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.