Alex Hilgevoord

Afdelingshoofd Divisie Nationale Instellingen, DNB

Alex Hilgevoord

Afdelingshoofd Divisie Nationale Instellingen, DNB

Keynote spreker

Onderwerp: IFR/IFD: Maatwerk bij nieuwe regulering voor de sector en toezicht

Biografie:
Alex Hilgevoord (52) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een postdoctorale opleiding Accountancy aan dezelfde universiteit. Na zes jaar als openbaar accountant te hebben gewerkt bij Deloitte (en haar rechtsvoorgangers) in Amsterdam, is Alex in 1997 bij De Nederlandsche Bank (DNB) gestart als toezichthouder op kleine banken. Vanaf 2003 was hij als coördinator betrokken bij het toezicht op diverse Nederlandse grootbanken. Na de financiële crisis werd hij in 2010 afdelingshoofd voor het toezicht op ABN Amro Bank. Van 2013 tot en met 2019 is Alex afdelingshoofd geweest van de Interne Audit Dienst van DNB en uit hoofde van die functie ook lid van het Internal Auditors Committee van het Europees Stelstel van Centrale Banken (ESCB) en het Single Supervisory Mechanism (SSM). Sinds 1 oktober 2019 is Alex afdelingshoofd bij de Divisie Nationale Instellingen en daar verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen.

Alle sessies Alex Hilgevoord

Keynote

24 Sep 2020
11.30 - 12.15