Skagen

Skagen

Keynote spreker

Spreker: Knut Gezelius

Functie: Portfolio manager Skagen Global

 

Onderwerp: The key role of intangible assets in investing

Samenvatting:
De snelle technologische vooruitgang in het digitale tijdperk zet gevestigde ondernemingsmodellen op hun kop. De spil van deze ontwikkeling is het groeiende belang van immateriële activa, variërend van merken en octrooien tot franchiseovereenkomsten en digitale platforms. Maar de gangbare verslagleggingspraktijk heeft geen gelijke tred gehouden met de opkomst van niet-fysieke activa, waardoor de boekhoudkundige winst en boekwaarde van een bedrijf geen correct beeld meer geven. Deze onjuiste voorstelling maakt traditionele waarderingsmaatstaven, zoals de koers-boekwaardeverhouding (k/b) en de koers-winstverhouding (k/w), steeds minder relevant. Deze criteria spelen van oudsher een belangrijke rol spelen bij beleggingsbeslissingen. Zolang het verslaggevingskader niet verandert, dienen beleggers deze multiples kritisch te gebruiken om value traps of, erger nog, structureel verzwakkende bedrijven te mijden.

Alle sessies Skagen

Workshop ronde 5

24 Sep 2020
15:30 - 16:15