The Reclaim Company

Bronbelasting terugvorderen

Spreker: Charles van Berkum

Omschrijving:

Bezit u aandelen in het buitenland en ontvangt u dividend? Tien-tegen-één dat u een deel van de ingehouden bronbelasting op dit dividend kunt terugvorderen. Het is als belegger echter lastig om deze bronbelasting terug te vorderen omdat het een complex, bureaucratisch proces is. Bovendien bieden weinig banken deze dienstverlening aan. Het inschakelen van The Reclaim Company biedt uitkomst. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en benutten onze kennis en expertise bij het terugvorderen ingehouden bronbelasting.

Tijdens het Fund Seminar Services bieden wij u graag inzicht in de mogelijkheden om bronbelasting terug te vorderen.

Wilt u nu alvast weten hoeveel bronbelasting u kunt laten terugvorderen? Doe de Reclaim Quickscan. Deze is te vinden op: www.TheReclaimCompany.com/quickscan