Titel: ‘Impact beleggen in laagvolatiele alternatives’

Omschrijving: De belangstelling voor zowel impact beleggen als alternatieve beleggingen zit in een stroomversnelling. Mede door de aanhoudende lage rente en -rendementsverwachtingen voor (staats)obligaties, wensen beleggers meer diversificatie aan te brengen in hun portefeuilles. In deze workshop laten we u graag zien hoe de risico-rendementsverhouding van portefeuilles geoptimaliseerd kan worden door het toevoegen van alternatives, onder meer in thema’s als hernieuwbare energie en microfinanciering. Op deze manier kan via dagelijks- of maandelijks verhandelbare private equity en -debt beleggingsfondsen concreet worden bijgedragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s).