Distressed Debt: van faillissement naar rendement

Naam spreker: Wouter van der Stee – Portfolio Manager 

Ronde 2: 10.30 – 11.15

Een onderneming door de storm van een  faillissementsprocedure loodsen en weer financieel gezond maken. Het is een potentiële win-win situatie voor de onderneming, haar belanghebbenden en uiteraard voor de beleggers in Distressed Debt.

Distressed Debt is schuldpapier van bedrijven dat significant onder de uitgiftewaarde handelt door een (dreigend) faillissement van de onderneming. Beleggingen in Distressed Debt zijn interessant omdat ze kunnen bijdragen aan een succesvolle herstructurering van een bedrijf en daardoor een goed financieel rendement kunnen opleveren, overigens tegenover relatief hoog risico.

Succesvol investeren in Distressed Debt vraagt om expertise van complexe processen zoals financiële en organisatorische herstructurering en vergt actief en arbeidsintensief management van de belegger. De meeste traditionele beleggers ontbreekt het aan de kennis of het mandaat in deze categorie te beleggen.

Kempen kiest voor een gediversifieerde pool met ‘best in class’ managers. Dit vereist een sterk netwerk voor toegang tot de beste managers wereldwijd, kennis om ze te beoordelen en ervaring in deze markt.  Het is belangrijk dat de geselecteerde distressed debt managers flexibel zijn, met name wat betreft de mogelijke oplossingen voor de ontstane financiële problemen, omdat marktomstandigheden sterk fluctueren en iedere faillissementscyclus anders uitpakt.

Wat zijn de karakteristieken van de categorie en hoe werkt beleggen in Distressed Debt? Waarom is Distressed Debt een aantrekkelijke belegging? In welke economische omstandigheid is investeren in Distressed Debt interessant? Waar moet ik als belegger op letten? Hoe krijg ik toegang tot de juiste manager(s)? In hoeverre is Distressed Debt te rijmen met verantwoord beleggen? En wat is de aanpak die Kempen kiest voor haar klanten?

Fondsmanager Wouter van der Stee behandelt bovenstaande vragen en vertelt over de kansen voor beleggers in Distressed Debt. De diversiteit binnen de categorie loopt van bedrijven in een faillissementsprocedure, beleggingen in schuld van gezonde bedrijven die door een (tijdelijke) vorm van stress gaan tot directe leningen aan bedrijven die snel kapitaal nodig hebben en de verschaffing van groeikapitaal.

Van der Stee zal aan de hand van een aantal actuele voorbeelden laten zien hoe distressed debt in de praktijk werkt. . Hierin belicht hij de rol van de Distressed Debt managers en hoe de ondernemingen, belanghebbenden en beleggers hier uiteindelijk van profiteren.

 

Wouter bekleedt sinds december 2015 zijn functie als Portfolio Manager in Kempens Multi Management Team waarin hij verantwoordelijk is voor onderzoek naar en de selectie en monitoring van fondsmanagers. Hij richt zich hierbij op beleggingscategorieën in zowel de publieke als private markten.

Hij begon zijn carrière als Portfolio Manager in het Client Solutions team van Kempen, waar hij een jaar heeft gewerkt. Daarvoor heeft hij een meewerkstage doorlopen in het Client Solutions team en zijn afstudeeronderzoek verricht in Kempens Multi Management Team.

Wouter is cum laude afgestudeerd in Finance aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tevens heeft hij alle drie de levels van het CFA programma succesvol afgerond.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!