Impactbeleggen met Green Bonds

Naam spreker: Viktor Stunnenberg, Sr Portfolio Manager Green Bonds Achmea IM

Klimaat en de energietransitie zijn onderwerpen die inmiddels op iedere agenda van bestuursleden voorbij komen. Wat gaat u doen aan het in lijn brengen van uw portefeuille met de klimaatdoelstellingen die u heeft gesteld? En wat heeft dit voor consequenties voor het rendement, het risico en de maatschappelijke rapportages over de resultaten van uw beleggingen?

Een Green Bond is een obligatie waarvan de opbrengsten worden gebruikt om milieuvriendelijke projecten te financieren. Bijvoorbeeld voor de energietransitie (mitigatie) of het aanpassen van de openbare ruimte aan gevolgen van klimaatverandering (adaptie), voor vergroening van de leefomgeving of het beschermen van natuurgebieden. Een Green Bond heeft verder dezelfde karakteristieken als een ‘gewone’ obligatie. In het geval van faillissement van de emittent heeft de Green Bond houder dezelfde claim als een ‘gewone’ senior obligatiehouder.

In 2007 werd de eerste Green Bond gelanceerd door de Europese Investeringsbank. Inmiddels is de markt groter dan 260 mrd en zijn de mogelijkheden om een robuuste portefeuille in te richten voldoende aanwezig. Om dit succesvol te doen is expertise nodig op meerdere vlakken waaronder credit expertise om de uitgiftes van diverse instellingen te beoordelen, maar ook expertise op het gebied van ESG investing. Is de uitgegeven Green Bond wel echt “Groen” of is er een twijfel mbt Green washing?

Achmea Investment Management heeft zowel ruime ervaring in het managen van Credit portefeuilles als ruime ervaring en kennis op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Wij zorgen ervoor dat institutionele beleggers gerust kunnen zijn over de kwaliteit en rendementsverwachtingen die zij hebben bij investeringen in de Green Bond markt.

Onze Lead Portfolio Manager Viktor Stunnenberg zal aan de hand van enkele voorbeelden de overwegingen die wij maken en de ervaringen die wij hebben bij het beleggen in Green Bonds delen. Graag laten wij zien dat allocatie naar Green Bonds naar onze mening passend is voor iedere portefeuille en u kan helpen met het realiseren van uw klimaat of CO2 doelstellingen voor uw fonds.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!