Uitdaging en kansen in de euro credit markt voor hoogwaardige bedrijfsleningen

Speaker: Marc Rovers – Head of Euro Credit

De financiële pers staat vol met termen als ‘inflatie’, ‘koopkrachtcrisis’, ‘recessie’, ‘oorlog’, ‘renteverhoging’ en meer recent ‘paradigm shift’. Dit is niet allemaal eenvoudig te verteren.

In de eerste helft van 2022 zagen we een crisis neerdalen over de financiële markten, één met vele gezichten. De Russische invasie in Ukraine heeft energieprijzen dramatisch omhoog gestuwd in een toch al inflatoire omgeving na de wereldwijde covid epidimie met als gevolg een abrupte intensivering van monetaire verkrapping door de centrale banken.

Nu de ECB haar opkoopprogramma in de obligatiemarkt heeft beëindigd en de rente significant verhoogt juist terwijl Europa mogelijk al in het 3e of 4e kwartaal in een recessie beland, zijn de uitdagingen voor de belegger onmiskenbaar. De vooruitzichten worden nog grimmiger als we gastekorten kunnen verwachten in Europa tijdens de winter en er helaas geen uitzicht lijkt op een spoedig einde van de oorlog in Ukraine.

Waar zien we na twee kwartalen van ongekend grote negatieve rendementen in de obligatiemarkten en dramatische oplopende spreads kansen in deze uitdagende markten?

In deze niet eerder geziene omstandigheden moet actief obligatiebeheer zich bewijzen.  Wij geloven dat in deze volatiele markten, waarin prijzen en waarderingen sterk uiteenlopen en doorschieten naar beide kanten, er veel kansen liggen voor actief beheer. In deze sessie deelt Marc zijn visie op de markt voor Europese bedrijfsleningen en de wijze waarop beleggers met deze turbulentie kunnen omgaan.

Om maar een voorbeeld te noemen: bedrijfswinsten en -balansen van veel Europese investment grade bedrijven zijn over het algemeen relatief gezond na een periode waarin de leverage is afgebouwd en schulden veelal lang zijn geherfinancierd. Als we dan naar de huidige waarderingen kijken waar het effectief rendement van nagenoeg  nul naar meer dan drie procent is gestegen, is nu dan wellicht een goed instapmoment?

Dit en meer komt aan de orde.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!