Het Nieuwe Pensioenstelsel

Naam spreker: R.T. (Randy) Caenen – Executive Board Member | CFRO

Randy Caenen staat dicht bij de veranderingen die op stapel zijn binnen de pensioensector. Hij erkent dat het huidige stelsel niet volmaakt is. Hoewel hij zich tegelijkertijd ervan bewust is dat het huidige systeem erg goed scoort in internationale vergelijksonderzoeken. Randy vraagt zich hardop af of de oplossingen, die de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen voorlegt, de in het afgelopen decennium ontdekte onvolkomenheden zal oplossen. Of leiden de oplossingen mogelijk tot nieuwe, te voorziene ongemakken? Ook vraagt hij zich af of de kosten die gemaakt (gaan) worden te rechtvaardigen zijn vanuit de te realiseren toegevoegde waarde voor deelnemers.

Randy Caenen is sinds 2018 als CFRO betrokken bij Nedlloyd Pensioenfonds en sinds 2019 lid van het uitvoerend bestuur. Hiervoor werkte hij als risicomanager bij APG Asset Management in Heerlen, Amsterdam en Hong Kong. Mensen omschrijven hem als een open, verbindende en resultaatgerichte teamspeler met toewijding, ambitie en een brede kijk op zaken. Na afronding van de postdoctorale opleiding aan de VU Amsterdam is Randy geregistreerd als risicomanager voor financiële instellingen bij CFA | VBA. Tevens is hij geregistreerd als pensioenfondsbestuurder bij het IVP en alumnus van INSEAD. De rode draad die door de carrière van Randy loopt, houdt verband met verandering en verbinding. Op dit gebied heeft hij zijn doctoraal titel behaald aan de Universiteit Maastricht en voltooit hij een masteropleiding aan INSEAD.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!