ESG Global High Yield ziet kansen in een volatiele omgeving

Naam spreker: Loic Depierreux, CFA, Portefeuillespecialist, PGIM Fixed Income.

Ronde 4:  14.30 – 15.15

De mondiale groeiverwachtingen zijn afgenomen door de stagflatievrees, een angst die nog wordt versterkt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de vele schokken op de grondstoffenmarkten. Hoewel het hoogrentende segment net zoals de meeste andere vermogenscategorieën klappen heeft gekregen, blijven er lichtpuntjes te vinden. Luister naar portefeuillespecialist Loic Depierreux, CFA, die de huidige markttrends onder de loep neemt en uitlegt hoe PGIM Fixed Income zijn ESG Global High Yield-portefeuille positioneert. Hij belicht de gezonde kredietkerncijfers, die de wanbetalingsratio’s op hoogrentende obligaties onder het historische gemiddelde houden, en bekijkt de rijzende sterren die weldra in een aantal sectoren de kop zullen opsteken. Tijdens het gesprek wordt ook ingegaan op het belang van een sterker kredietanalyseproces door aandacht te besteden aan ESG-factoren die de financiële prestaties van een emittent kunnen beïnvloeden.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!