Net Zero: an investment solution for the climate

Naam spreker: Anthony Bailly – beheerder Europese Aandelen

Ronde 4: 14.30 – 15.15

“De wereld stoot elk jaar ongeveer 50 miljard ton broeikasgassen uit en koolstofdioxide (CO2) is daarbij verantwoordelijk voor driekwart van de uitstoot.

Het gebruik van fossiele brandstoffen is veruit de belangrijkste bron van CO2, hoewel het ook kan worden uitgestoten door ontbossing, het rooien van land voor de landbouw en de aantasting van de bodem.

De internationale wetenschappelijke consensus is dat, om de ergste klimaatschade te voorkomen, de wereldwijde door de mens veroorzaakte netto-emissies CO2 tegen 2030 met ongeveer 45% moeten dalen ten opzichte van het niveau van 2010 en rond 2050 netto nul (NET ZERO) moeten bereiken. 

In dit kader hebben de klimaatakkoorden van Parijs (Verenigde Naties) tot doel om de opwarming van de aarde te beperken, bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius, ten opzichte van het pre-industriële niveau zodat de wereld tegen 2050 klimaatneutraal is.

            

In de ambitie om portefeuilles duurzamer te maken, heeft Rothschild & Co sinds 2011 een aantal initiatieven genomen waarbij het een specifiek ESG-beleid heeft gedefinieerd. 

De essentie van ons ESG-beleid berust in het feit dat we alle sectoren, ook de meest vervuilende, in onze portefeuilles opnemen die bereid zijn om een transitietraject af te leggen en zo hun klimaatimpact te beperken.

We zijn van mening dat juist deze sectoren en hun bijhorend transitietraject essentieel zijn om onze wereld duurzamer te maken. Hierbij werken we samen met een externe provider, MSCI ESG Research, om al onze fondsen op een transparante manier van een ESG-rating te voorzien.

Dialoog met bedrijven die een duidelijk transitie-engagement vooropstellen is cruciaal en we moedigen hen ook aan om hun klimaatdoelstellingen te laten auditeren door ESG providers.

 

Ontdek op het Fund Seminar het ESG-beleid van Rothschild & Co en hoe we deze Net Zero doelstelling integreren in onze portefeuilles.”

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!