Verminder de CO2-uitstoot van uw beleggingen

Naam spreker:

  • Philippe Roset – Hoofd Noord Europa – State Street SPDR ETF’s
  • Noussair Aatil – Sales Manager Nederland – State Street SPDR ETF’s

Ronde 2: 10.30 – 11.15

Klimaatverandering wordt gezien als het grootste risico voor onze planeet. Wij als beleggers hebben eindelijk de instrumenten gekregen waarmee we de CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuille eenvoudig kunnen verlagen. Dit kan middels nieuwe ETF’s, die voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en een SFDR 8 classificatie hebben.

Gezien het feit dat bijna alle landen het klimaatakkoord hebben ondertekend is er de noodzaak voor beleggers ontstaan om maatregelen te nemen. Op de lange termijn verwachten we dat koolstofintensieve beleggingen minder goed zullen presteren dan koolstofneutrale beleggingen. Dit zorgt zowel voor kansen als bedreigingen. Beleggers die een goed begrip hebben van de economische implicaties van de transitie naar een koolstofarme economie kunnen een robuuste portefeuille opbouwen en gebruik maken van de kansen. Ondertussen is er veel data beschibaar, waarmee de risico’s die gepaard gaan met de klimaattransitie (bv. overgang naar schonere energie) en de fysieke klimaatrisico’s (bv. droogte of overstromingen) goed in kaart gebracht kunnen worden.

State Street SPDR ETF’s heeft in samenwerking met indexaanbieder MSCI fondsen ontwikkeld die – ten opzichte van de standaardindices – op basis van uitsluitingen en best-in-class selectie de CO2-uitstoot onmiddelijk met 50% verlagen en vervolgens op jaarbasis met 10% verder afbouwen. Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, zoals in 2015 tijdens de VN-Klimaattop in Parijs is besloten. Neem deel aan onze interactieve sessie en kom meer te weten over klimaatrisico’s, de maatstaven die gebruikt worden om deze te meten en de methodologie om uw beleggingsportefeuille voor de lange termijn in lijn te brengen met de eisen uit het klimaatakkoord van Parijs.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!