Impact beleggen in laagvolatiele alternatives 
Spreker: Dirk Drukker 

De belangstelling voor zowel impact beleggen als alternatieve beleggingen zit in een stroomversnelling. Mede door de aanhoudende lage rente en -rendementsverwachtingen voor (staats)obligaties, wensen beleggers meer diversificatie aan te brengen in hun portefeuilles. 

In deze workshop laten we u graag zien hoe de risico-rendementsverhouding van portefeuilles geoptimaliseerd kan worden door het toevoegen van alternatives, onder meer in thema’s als hernieuwbare energie en microfinanciering. Op deze manier kan via dagelijks- of maandelijks verhandelbare private equity en -debt beleggingsfondsen concreet worden bijgedragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). 

Contactpersoon Triodos:
Naam:         Dirk Drukker 
Functie:      Investor Relations Manager  
Tel:              +31 6 54210679 
Email:         dirk.drukker@triodos.nl