Redenen om optimistisch te zijn over aandelen uit opkomende markten

Naam spreker: Marc BindschädlerClient Portfolio Manager, Vontobel mtx

Ronde 5: 16.30 – 17.15

Een vraag die onze cliënten vaak stellen, is: hoe zien wij de toekomst van emerging markets-aandelen. Dit is van zo veel variabelen afhankelijk, dat het geen eenvoudige vraag is om te beantwoorden. Feit blijft wel dat het moment waarop een belegger instapt, uiteindelijk bepaalt hoe winstgevend een transactie is. De waardering van die aandelen lijkt dan ook het beste punt om te beginnen.

Het is moeilijk te geloven dat emerging markets-aandelen ooit werden verhandeld tegen een aanzienlijke premie ten opzichte van de ontwikkelde markten, maar dat is precies wat er gebeurde aan het einde van de grondstoffen-supercyclus in de jaren 2000. Die premie is sindsdien volledig verdampt. Gemeten volgens de Shiller koers-winstverhouding (waarbij de gemiddelde winst over tien jaar wordt gecorrigeerd voor inflatie) zijn aandelen uit opkomende markten nu aanzienlijke goedkoper dan aandelen uit ontwikkelde markten. Hoewel de Shiller-ratio geen voorspellende waarde heeft voor de korte termijn, is het wel een krachtige indicator zijn voor de lange termijn, die we niet zomaar kunnen negeren.

Emerging markets-aandelen lijken relatief gezien aantrekkelijk gewaardeerd, maar er zijn zorgen over de vertragende wereldeconomie en de gevolgen daarvan voor opkomende markten. De huidige prognoses voor de reële BBP-groei in de opkomende economieën in 2022 bedragen iets minder dan 4%, ongeveer 1% meer dan voor ontwikkelde markten. Dit groeiverschil is duidelijk kleiner dan in het verleden, maar zal naar verwachting in 2023 weer toenemen, vooral omdat China naar verwachting greep krijgt op zijn aanpak van de pandemie.

Er zijn aanwijzingen dat de Chinese aandelen na een moeilijke periode de weg naar boven weer hebben gevonden. Als de op een na grootste economie ter wereld en de motor van de groei in de opkomende markten heeft China, als het de pandemie onder controle krijgt en zich weer openstelt voor de rest van de wereld, de potentie om de drijvende kracht te zijn achter een comeback van emerging markets-aandelen.

Geïnteresseerd in deze workshop? Meld u hier aan!